Már izgatottan készülsz az április 12-ei Daalarna Fashion Show-ra? Van egy jó hírünk! Ha részt veszel instagramos nyereményjátékunkban, akkor nemcsak belépőjegyet nyerhetsz a show-ra, hanem egyúttal tiéd lehet egy egyedileg méretre készített Daalarna esküvői vagy alkalmi ruha is.

Fotó: Benifotó

Mindig óriási megtiszteltetés számunkra, hogy évről-évre egyre több érdeklődőt vonz a Daalarna leginkább várt eseménye, amely mára már sokkal több, mint egy divatbemutató. A minden év tavaszán debütáló új kollekció prezentációja egy olyan programmá nőtte ki magát az évek alatt, amely nők százait képes elcsalogatni a Daalarna szemet gyönyörködtető világába.

A bemutatóra, ahol mindenki varázslatos hangulatban érezheti magát az este folyamán – legyen menyasszony vagy sem –, egy igazi barátnős-kikapcsolódós programként tekintenek az érdeklődők.

Ha neked is lenne kedved egy pohár finom pezsgő és néhány ínycsiklandó falat társaságában exkluzív betekintést nyerni az április 12-én, Budapesten, a Millenáris B épületében bemutatandó 2020-as REBELLE kollekciónk esküvői és alkalmi ruháiba, akkor most egy nyereményjáték keretein belül velünk tarthatsz Izland sajátos és karakteres miliőjét idéző eseményünkre, ráadásul a játék fődíjaként tiéd lehet egy félmillió forint értékű Daalarna ruha is.

 
Fotók: Jaksa Tímea, Kondella Misi, Benifotó / Daalarna

 

Az Instagramon március 8-án induló játékunkban való részvételhez szükséged lesz arra, hogy kövesd a @daalarnacouture és a @secretstoriesbydaalarna oldalakat, valamint hogy a nyereményjátékunkra való felhívást tartalmazó posztunkat kedveld, és egyúttal ott megjelöld két olyan barátod vagy barátnőd, akikkel szívesen ellátogatnál a bemutatóra.

Kattints ide a posztért, ami kommentelned kell ahhoz, hogy játékba kerülj.

A játékban résztvevők között 5-5 páros belépőt sorsolunk ki a délutáni és az esti Daalarna Fashion Show-ra, egy szerencsés nyertest pedig egy méretre készített Daalarna ruhával, és egy esti vagy délutáni bemutatóra szóló páros VIP jeggyel ajándékozunk meg.

Kedvcsinálónak íme néhány Daalarna ruha, amelyek közül bármelyiket választhatod majd, ha te nyered meg a fődíjat: 

 
Fotók: Papp Éva és Schneider Zoltán / Daalarna

 

Ha szívesen csatlakoznál a játékunkhoz, olvasd el az alábbiakban található játékszabályzatunkat, hogy még több részletet és információt megtudj a játékról és annak feltételeiről. 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 • A nyereményjáték elnevezése és szervezője

 

  1. A nyereményjáték elnevezése: „Nyerj jegyet a Daalarna Fashion Show-ra, és legyen tiéd álmaid ruhája is!” (a továbbiakban: Játék).
  2. A játék szervezője a Daalarna Divattervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 23., cégjegyzékszám: 01-09-703051, adószám: 12779431-2-41, képviseli: Benes Anita; a továbbiakban: Szervező).

 

 • A Játékban történő részvétel személyi feltétele

 

  1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  2. A Játékban nem vehet részt a Szervező, annak vezető tisztségviselője és munkavállalói, valamint a játék szervezésében részt vevő minden egyéb személy, továbbá mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  3. Amennyiben a Játékos személye vagy tevékenysége bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.
  4. A Játékosok a sorsolás során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik – különösen Instagram profiljaik – alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért – különösen, de nem kizárólag az adatok megváltozása, profil törlése, elérhetetlensége esetén – a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, és jogosult pótnyertes sorsolására.
  5. A Játékban történő részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz is, hogy a ruhapróbák során felvétel készülhet róla, valamint, hogy írásos, valamint képi beszámoló megjelenjen a Daalarna és a Secret Stories magazin social media, és egyéb felületein.

 

 • A nyeremény

 

  1. A Játékosok nyereménye 5-5 darab páros, a 2019. április 12-én, 16:00 és 20:00 órakor megrendezésre kerülő divatbemutatón való részvételre jogosító belépőjegy, valamint fődíjként egy egyedi, méretre készített Daalarna ruha (a továbbiakban: Ruha) – amelyet a nyertes a www.daalarna.hu internetes oldalon szereplő kollekciók valamelyikéből választhat ki –, és egy páros VIP belépésre jogosító belépőjegy, amely a nyertes választása szerint a 16:00 vagy 20:00 órakor kezdődő show-ra szól.
  2. A Játékban választható Ruha értéke az 500.000 ezer forintot nem haladhatja meg. Abban az esetben, ha a Játékos ezt az összeget meghaladó értékű Ruhát választ, úgy a Ruha teljes értékének 500.000 forintot meghaladó részének megfizetését a Játékos magára vállalhatja.
  3. A nyeremény más személyre át nem ruházható, a Ruha értéke készpénzre nem váltható.
  4. A Szervező a Ruha elkészítését a sorsolástól számított legalább három, legfeljebb hat hónapon belül vállalja. A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a fent megjelölt időszakon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, ezen körülményekért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.
  5. A Játékos vállalja, hogy a Ruha elkészítéséhez szükséges varrodai próbákon – a Szervezővel történő előzetes egyeztetés alapján – részt vesz. Amennyiben a Játékos a Szervező által javasolt ruhapróbákon nem jelenik meg, úgy az abból eredő következményekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  6. A Játékos vállalja, hogy a Ruha terveiben tett minden utólagos módosítás, valamint a méretvétel után történő esetleges nagyobb alakváltozás következtében történő átalakítás plusz költséginek megfizetése a Játékost terheli.

 

 • A Játék időtartama

 

A Játék időtartama 2019. március 8. 10:00 óra és 2019. március 22. 23:59:59 óra közti időintervallumra terjed ki.

 

 • A játék menete

 

  1. A részvétellel kapcsolatos feltételek

A Játékos a nyereményjátékban a Szervező Instagram oldalán keresztül vehet részt, a Szervező által 2019. március 8-án közzétett, a nyereményjátékra való felhívást tartalmazó poszt kedvelésével, ahhoz történő hozzászólásával, valamint a @daalarnacouture és a @secretstoriesbydaalarna felhasználónéven megtalálható oldalak követésével. A Játékos a hozzászólásában köteles két további Instagram felhasználó megjelölésére.

A Játékos korlátlan számú hozzászólást jelölhet meg a Szervező nyereményjátékra való felhívását tartalmazó Instagram posztja alatt, azzal, hogy a Játékos felhasználói neve a sorsolásban csak egyszer szerepelhet.

  1. Sorsolás
   1. A játék nyertese sorsolás útján kerül meghatározásra, melyre 2019. március 25-én 12:00 órakor kerül sor.
   2. A Szervező a nyertest egy munkanapon belül Instagram üzenetben, és „Instagram story” formájában értesíti.
   3. A Szervezőnek jogában áll pótnyertest választania, ha
 • jelen játékszabályzat 2.4 pontjában megvalósuló feltételek megvalósulnak, vagy
 • a nyertes 2019. március 29-ig a Szervező megkeresésére választ nem ad, vagy
 • a nyertes játékban való részvételének érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.
   1. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben a 3., majd a további pótnyertes követ.

 

 • Adózás

 

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen, vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.

 

 • Adatvédelem

 

  1. Az adatkezelő, az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat, valamint a nyertes esetén a róla készült írásos és képi beszámolót a Szervező a nyilvánosságra hozza. A nyertes hozzájárul ahhoz is, hogy a Ruha elkészítéséhez szükséges testméreteket a Szervező rendelkezésére adja, amely nélkülözhetetlen a nyeremény tárgyául szolgáló Ruha elkészítéséhez.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókat ide nem értve – nem továbbítja.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a Szervező – amennyiben a Játékos hozzájárulását vissza nem vonja, illetve annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény, vagy hatósági eljárás nem indokolja – a nyeremény átvételét követő 6 hónapig őrzi meg.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt a Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

  1. Az adatkezelés célja a Játékosok regisztrációjának azonosítása a sorsolás során, valamint az azt követő megrendelés teljesítése.
  2. Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól a Játékos a Szervező www.daalarna.hu internetes weboldal adatvédelem menüpontján belül tájékozódhat.

 

 • Vegyes rendelkezések

 

  1. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldala vagy Instagram oldala rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal vagy az Instagram oldala nem, vagy csak korlátozottan használható; ugyanakkor ennek észrevételekor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  2. Jelen Játékra a magyar jog irányadó, a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólag a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
  3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé.
  4. A Játék a Szervező sajátja, abban az Instagram, mint közreműködő cég nem vesz részt.

Budapest, 2019. március 1.

Daalarna Kft.

Szervező